UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI - BENEFIA RODZINA II

UBEZPIECZENIE BENEFIA RODZINA II

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy produkt mieszkaniowy pod nazwą Benefia II. Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina II mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia. 

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte moga być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.

Benefia Rodzina II to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:

- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

- ubezpieczenie Home Assistance

- ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:

- dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub

- mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

- budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami

- ruchomości domowe

Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na dres e-mail: sprzedaz@benefia.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU UBEZPIECZENIE BENEFIA RODZINA II

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU PAKIET MIESZKANIE

Aneks 1 do OWU PAKIET MIESZKANIE 

Aneks 2 do OWU PAKIET MIESZKANIE

Załącznik 1 do OWU PAKIET MIESZKANIE 

Tabela do OWU OP ANEKS

Produkty - linki