Najnowsze wiadomości o spółce

Assistance do 1000 km

Jeżeli naprawa pojazdu miejscu zdarzenia jest niemożliwa, Towarzystwo zapewnia pomoc w zakresie holowania pojazdu obejmuje odholowanie pojazdu z miejsca jego postoju.

Jeżeli naprawa pojazdu miejscu zdarzenia jest niemożliwa, Towarzystwo zapewnia pomoc w zakresie holowania pojazdu obejmuje odholowanie pojazdu z  miejsca jego postoju do: 

1) najbliższego ASO albo do innego zakładu naprawczego mechaniki pojazdowej albo; 

2) dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego, jednak nie dalej niż na odległość 150 km albo; 

3) dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego, jednak nie dalej niż na odległość 300 km; 

4) dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego, jednak nie dalej niż na odległość 500 km; 

5) dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego, jednak nie dalej niż na odległość 1 000 km. 

Wyboru maksymalnego dystansu holowania dokonuje Ubezpieczający przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W  przypadku gdy holowanie ubezpieczonego pojazdu odbywać się będzie poza godzinami pracy ASO lub w  dzień wolny od pracy i z jakichkolwiek przyczyn nie będzie można należycie zabezpieczyć ubezpieczonego pojazdu po zajściu zdarzenia, do czasu otwarcia ASO zorganizowany zostanie transport pojazdu na parking strzeżony. Koszty transportu pojazdu na parking strzeżony oraz z parkingu strzeżonego do ASO oraz koszty parkowania ubezpieczonego pojazdu pokrywa Towarzystwo. Koszty transportu ubezpieczonego pojazdu pokrywane będą do ich rzeczywistej wysokości, koszty parkowania przez okres maksymalnie 3 dób do wysokości 50 zł za jedną dobę na terenie RP i  30 EURO za jedną dobę za granicą.