UBEZPIECZENIE OD STRAT FINANSOWYCH Z POWODU SPADKU WARTOŚCI POJAZDU – Z ANG. GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie GAP chroni interes majątkowy Ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC, z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej. Posiadanie polisy GAP gwarantuje otrzymanie odszkodowania w wysokości wartości fakturowej zakupionego pojazdu.

Ubezpieczamy pojazdy z okresem eksploatacji do 3 lat o wartości nieprzekraczającej 260 000,00 PLN, które posiadają ważną polisę AC. Warunkiem zakupu polisy GAP jest posiadanie faktury potwierdzającej nabycie pojazdu od przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem pojazdami mechanicznymi. Umowa może zostać zawarta w okresie 30 dni od dnia nabycia pojazdu.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia GAP zawiera się na okres 36 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wynosi 45 000,00 PLN.

Przykład:

Pobierz:
OWU GAP
Tabela do OWU GAP_ ANEKS