UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW I UMÓW – OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku, gdy Ubezpieczający wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z tym pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw Ubezpieczonemu postępowań w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia, zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w przypadku przegranej sprawy.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia OP zawiera się na okres 12 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 PLN.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU OCHRONA PRAWNA POJAZDÓW I UMÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU OCHRONA PRAWNA POJAZDÓW I UMÓW

Tabela do OWU OP_ ANEKS