UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE

Ubezpieczenie Medical Assistance jest skierowane do klientów, którzy wykupują  ubezpieczenie komunikacyjne. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia Medical Assistance zatwierdzone Uchwałą Zarządu COMPENSA TU  S.A. Vienna Insurance Group.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Medical Assistance:
w razie zajścia wypadku komunikacyjnego, Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z następujących usług:

  • wizyty lekarza,
  • wizyty pielęgniarki,
  • transportu medycznego,
  • transportu na komisję lekarską,
  • dostarczenia leków,
  • rehabilitacji lub pomocy psychologa,
  • opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem,
  • opieki nad zwierzętami domowymi,
  • korepetycji z wybranych przedmiotów.

Dodatkowo poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może skorzystać z informacji dostępnych na infolinii medycznej czynnej całą dobę.

Ubezpieczony:
osoba fizyczna będąca kierowcą lub pasażerem ubezpieczonego pojazdu

Suma ubezpieczenia:
1.000 zł na jednego Ubezpieczonego

Zakres terytorialny:
Rzeczpospolita Polska

Zgłaszanie szkód:
+48 22 295 82 07

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE MEDYCZNY

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE MEDYCZNY

Tabela do OWU ASS MEDYCZNY ANEKS