UBEZPIECZENIE POMOCY OSOBOM, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY POJAZDEM - ASSISTANCE SOS

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca, jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych, takich jak wynajem samochodu zastępczego, nocleg w hotelu czy kontynuację podróży innym środkiem lokomocji.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia ASSISTANCE SOS zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

SUMA ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 EUR dla jednego zdarzenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE SOS

OWU ASSISTANCE SOS - PAKIET PERFECT

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE SOS 

Tabela do OWU ASS SOS ANEKS

OWU ASSISTANCE SOS - PAKIET PERFECT

Tabela do OWU ASS SOS PAKIET PERFECT ANEKS