Kontakt

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A ,02-342 Warszawa

Infolinia 801 106 106, jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00
e-mail bok.infolinia@benefia.pl

 

KRS 11726, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 527-10-67-881, Kapitał zakładowy: 245 263 700,00 zł- opłacony w całości

 

Powered by Itis logo