Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów – OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku gdy Ubezpieczający wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw Ubezpieczonemu postępowań karnych lub wykroczeń, zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionych przez Ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. Umowa obejmuje teren działania ubezpieczenia OC (łącznie z krajami gdzie potrzebna jest ZIELONA KARTA)

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 {PLN). Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Pobierz: OWU Ochrona Prawna

Pobierz: Aneks nr 1 do OWU Ochrona Prawna

Pobierz: Aneks nr 2 do OWU Ochrona Prawna

Powered byItis logo