Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów pojazdu – NNW

Ubezpieczenie zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jeśli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW jest ważne we wszystkich krajach europejskich oraz Maroku, Tunezji Izraelu oraz Iranie. Umowy mogą być zawierane na różne sumy ubezpieczenia (do 20 000,00 PLN) w zależności od wyboru Ubezpieczającego. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy Polisa jest zwłaszcza przydatna kierowcy pojazdu, gdyż w razie wypadku z jego winy nie jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Ubezpieczenie NW (podobnie jak AC) jest częścią różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Pobierz: OWU NNW

Pobierz: Aneks nr 1 do OWU NNW

Pobierz: Aneks nr 2 do OWU NNW

Powered byItis logo