Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie kosztów naprawy pojazdu wskutek awarii - TOP ASSISTANCE

Ubezpieczenie zapewnia sfinansowanie kosztów wymiany lub naprawy części pojazdu, które uległy awarii. Polisę oferujemy dla użytkowników pojazdów marek FIAT, ALFA ROMEO LANCIA. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w czasie trwania gwarancji producenta. Umowę zawiera się na okresy 12, 24 lub 36 miesięcy z tym że nie dłużej niż do osiągnięcia przez pojazd przebiegu max. 150 000 km Ubezpieczenie jest ważne na terenie Polski oraz następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Ceuta, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Serbia, Izrael, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, europejska część Turcji, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Dzięki współpracy z FIAT AUTO POLAND naprawa pojazdu może odbywać się w sposób bezgotówkowy w sieci autoryzowanych stacji obsługi FIAT-a w całej Europie. Umowę można zawrzeć w jednym z trzech wariantów różniących się liczbą części lub zespołów pojazdu objętych ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia wynosi 75 % wartości pojazdu określonej w fakturze. Polisa obejmuje również usługi assistance na czas awarii pojazdu. Polisę można nabyć u autoryzowanych dealerów FIAT AUTO POLAND.

Umowa zostaje zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą Zarządu BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA VIENNA INSURANCE GROUP nr 15/28/2007 z dnia 11 lipca 2007 r.

Pobierz: OWU Top Assistance - Alfa Romeo
Pobierz: OWU Top Assistance - Fiat

Powered byItis logo