Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu zagranicznym – ZIELONA KARTA

Jest to dodatkowe ubezpieczenie do polisy OC, które zwiększa zakres terytorialny polisy OC na kraje, które nie są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia. Są to Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Mając polisę ZIELONEJ KARTY nie ma potrzeby zakupu dodatkowych ubezpieczeń OC (tzw. granicznych) przy wjeździe samochodem na terytorium w/w krajów. ZIELONA KARTA jest wydawana tylko ubezpieczającym, którzy w COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group mają zawartą umowę ubezpieczenia co najmniej w zakresie OC.

Pobierz: OWU Zielona Karta

Pobierz: Aneks nr 1 do OWU Zielona Karta

Pobierz: Aneks nr 2 do OWU Zielona Karta

Powered byItis logo