Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu – z ang. GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP).

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy Ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie GAP daje możliwość odzyskania pozostałej kwoty, za którą został zakupiony pojazd. Polisa GAP jest szczególnie potrzebna osobom, które zakup pojazdu finansują kredytem bankowym. Polisa jest również przydatna firmom leasingowym jako jeden z elementów zabezpieczających umowę leasingu. Mając polisę GAP macie Państwo gwarancję otrzymania odszkodowania w wysokości wartości zakupionego pojazdu.

Ubezpieczany pojazdy z okresem eksploatacji do 3 lat o wartości do 260 000,00 PLN, które posiadają polisy AC. Warunkiem zakupu polisy jest kupno pojazdu od przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem pojazdami mechanicznymi i podstawą nabycia pojazdu jest faktura zakupu. Umowa może zostać zawarta w okresie do 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 45 000,00 PLN. Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy.

Działanie GAP-a najlepiej odzwierciedla poniższy wykres.

Ze względu na sposób oceny ryzyka ubezpieczeniowego oferujemy atrakcyjne ceny w/w polis. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży.

Pobierz: OWU GAP

Pobierz: Aneks nr 1 do OWU GAP

Pobierz: Aneks nr 2 do OWU GAP

Powered byItis logo