Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny w tym sprzęt biurowy, sprzęt telekomunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, sprzęt graficzny, sprzęt RTV, sprzęt alarmowy , pomiarowy i automatyki przemysłowej, urządzenia klimatyzacyjne i zasilające.                          Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zewnętrzne nośniki danych i dane oraz zwiększone koszty działalności.

Zakres ubezpieczenia:

Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń  w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych  o ile ich przyczyny nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe wskutek:

 • błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji,
 • wandalizmu,
 • pożaru,
 • huraganu,
 • wybuchu,
 • uderzenia pioruna,
 • powodzi,
 • opadów atmosferycznych,
 • zalania wodą wodociągową,
 • upadku statku powietrznego,
 • przepięcia, przetężenia i inne przyczyny elektryczne,
 • czynników technologicznych - błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu, a także ukrytych wad materiałowych,

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony lub ograniczony o klauzule dodatkowe wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.


Zainteresowanych ofertą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o kontakt na adres e-mail: majatek@benefia.pl

Powered byItis logo